Recensionsexemplar beställs av (kan enbart beställas av författaren):

Recensionsexemplar beställs till (journalist eller liknande):